Participatiekoren!

Erbarme dich

Vier Participatiekoren en meer dan 300 zangers, instrumentalisten, vertellers en kunstenaars, van 8 tot 80 jaar, brengen de hoogtepunten uit de Passies van J.S. Bach. In deze bijzondere concerten worden de koralen en aria’s afgewisseld met onvergetelijke verhalen van mensen met dementie en hun naasten. Althans, dat was het plan. Tot de coronacrisis uitbrak en de Participatiekoren in Haarlem, Bergen NH, Midden-Delfland en Helmond alle activiteiten moesten stilleggen. Nu zitten we thuis of in het verzorgingshuis.

Wat we doen

De Participatiekoren zijn er voor mensen mét en zónder haperend brein. Samen maken we kunst. We zingen, vertellen verhalen en schilderen. Niet alleen voor onszelf, óók voor het publiek. Elk programma wordt afgesloten met een concert in een kerk, theater of museum. We doen dit met maar één doel: de culturele participatie van mensen met dementie een beetje rugwind geven.

Waarom we dit doen

Meedoen aan en kunnen genieten van kunst en cultuur is een recht. Het is opgenomen in de Universele verklaring van de rechten van de mens: ‘Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst’. Mensen met dementie zijn net als wij, gewone mensen met gewone menselijke behoeften. Ook zij willen van kunst en cultuur blijven genieten. Bovendien zijn kunst- en cultuurparticipatie een waardevolle manier om om te gaan met het veranderende ‘ik’ en (opnieuw) zin te vinden in het leven. Kunst en cultuur zijn bij uitstek media die ons helpen bij zijns- en zingevingsvraagstukken. In de kern is dat de waarde van kunst.

Wat we bereiken

Hoewel er nog maar weinig betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek is naar de effecten van kunst- en cultuurparticipatie (daarover later meer), zien we bij onze deelnemers, het publiek en onszelf dat het goed doet. Iedereen doet mee. In de kunst gaat het niet over goed of fout, maar over beleven, zien, voelen, denken over onszelf en de wereld om ons heen, vormgeven.

Wetenschappelijk onderzoek

Leuk, die kunstparticipatie, maar is er nauwelijks wetenschappelijk bewijs dat het werkt. Heeft het een daadwerkelijke betekenis voor ouderen? Goeie vraag. AmsterdamUMC en de Leyden Academy doen hier, in opdracht van het ministeries van VWS en OCW, onderzoek naar. Onder leiding van professor Tineke Abma onderzoeken zij de effecten van kunst- en cultuurparticipatie door mensen met dementie. Het Participatiekoor is een van de 15 kunstinitiatieven die aan dit onderzoek meedoen.

Lees het Magazine

Wil je meer informatie over de Participatiekoren? Ga naar de website en download daar het Magazine van het Passieprogramma 2020.

Pin It on Pinterest

Share This